מנגנון העלאת יחידות לימוד לאתר החינוך היוצר

מקצוע*
נושא יחידת הלימוד*
כותרת ליחידת הלימוד כולה, השם צריך להיות מדוייק ולהכיל את הנושא כך שיהיה ברור במה מדובר
תקציר יחידת הלימוד
בפסקה אחת - על מה היחידה? מה נמצא בה?
כיתה*
לאיזה כיתה מיועד השיעור (ניתן לסמן כמה אפשרויות)
מי כתבו את היחידה?*
שמות המורים והמורות שעבדו על כתיבת היחידה
מספר שיעורים*
פירוט השיעורים*
כאן ניתן להעלות את מערכי השיעור ביחידה