ארגז הכלים לרכזי ורכזות התעסוקה

סדירויות לעבודת רכז התעסוקה

מטרתו של מסמך זה היא להסדיר את אופן תקצוב המשרה של רכז תעסוקה, את אופן המיון והקליטה שלו ואת תנאי הסף למילוי תפקידו. החל משנת הלימודים תשפ"ד, רשתות החינוך ובתי הספר נדרשים לפעול בהתאם להנחיות מסמך זה.

פרמטרים וסדירויות בחניכות

מסמך זה מרכז מספר רכיבים שתפקידם לארגן, באופן מסודר וברור, את העבודה סביב נושא התעסוקה בבית הספר

מטלות בחניכות

מסמך זה מכיל את ההתנסויות הבסיסיות הנדרשות, עבור כל תלמיד, בכל מגמה. מטרת המסמך היא לספק לבית הספר ולמעסיק פרוטוקול על פיו יש לפעול. על כל תלמיד להיחשף ולהתנסות בכל המטלות המופיעות במסמך זה אך אלו הן דרישות מינימום בלבד. כלומר, השאיפה היא לאפשר לתלמידים מגוון רחב של התנסויות, לאורך זמן, גם במטלות שאינן מופיעות ברשימה.

אישור העסקת תלמידים

המסמך מבהיר כי תלמידים משובצים לעבודה מתוקף חוק החניכות, תשי"ג-1953, במסגרתו מועסקים תלמידי החינוך המקצועי כחלק מתכנית הלימודים והכשרתם למקצוע.

חניכות נוער - תקציר מנהלים

המסמך מיועד לעסקים/לקוחות שמעוניינים לקרוא מעט על הרעיון החינוכי של תעסוקת נוער

הנחיות למילוי פרטי תעסוקה

החל מתחילת שנת הלימודים תשפ"ג יש להזין את נתוני התעסוקה, עבור כל התלמידים בשכבות י"א-י"ב, אלו שעובדים וגם אלו שאינם עובדים. זהו כלי שמספק למטה אינדיקציה מבוססת נתונים עליה נשענים ובונים תכנית עבודה מותאמת.

הנחיות על מנת שנתוני התעסוקה יעברו באופן אוטומטי בין החודשים

מערכת המנב"ס מתוכננת כך שלא תצטרכו להזין את כל נתוני התעסוקה בכל חודש מחדש. המסמך מפרט את הצעדים שנדרש לבצע בכדי שהנתונים יעבור באופן אוטומטי בין החודשים

סיכום סקר רכזי תעסוקה

סיכום סקר שנערך במסגרת צוות תעסוקה בחינוך היוצר

יום עיון - 12.6.2023

המצגת ודפי העבודה שחולקו ביום העיון

יעלה בקרוב

לכאן יעלו תוכניות חונכות נבחרות, ניתן לשלוח לנו תוכניות בטופס ונעלה אותן לאתר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאייל – מנהל תעסוקת נוער